Tiếng Việt | English

02/11/2015 - 12:07

Bến Lức - Long An

Vận động toàn dân xây dựng phong trào Quần chúng bảo vệ ANTQ

9 tháng năm 2015, công tác phối hợp vận động toàn dân xây dựng phong trào Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) giữa ngành Công an và Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Bến Lức đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần kéo giảm, kiềm chế các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Từ khi có Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Hội CCB Việt Nam và Bộ Công an về việc “Phối hợp vận động toàn dân xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ”, Hội CCB huyện đã phối hợp lực lượng Công an huyện tổ chức tuyên truyền về công tác đấu tranh, ngăn ngừa các loại tội phạm cho hội viên, nhân dân, với các hình thức phong phú, sinh động như: Tập huấn tuyên truyền viên, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt Câu lạc bộ Cựu Quân nhân, sinh hoạt tổ nhân dân tự quản về an ninh, trật tự,…

Trong quá trình triển khai thực hiện, Hội CCB và Công an các cấp trong huyện đã kết hợp với Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; Chương trình hành động phòng, chống ma túy, mại dâm; phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư,... để vận động cán bộ, hội viên và gia đình tích cực phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội./.

VIệt Hằng

Chia sẻ bài viết