Tiếng Việt | English

05/06/2023 - 09:40

Vì chính cuộc sống của chúng ta

Môi trường có liên quan hết sức mật thiết đến cuộc sống con người. Chúng ta tồn tại, phát triển không thể tách rời khỏi các yếu tố môi trường bởi nó là yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất. Do vậy, bảo vệ môi trường (BVMT) là nhiệm vụ rất quan trọng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và toàn xã hội.

Những năm qua, trong quá trình phát triển KT-XH, tỉnh luôn quan tâm đến công tác BVMT. Công tác quản lý tài nguyên, BVMT và ứng phó với biến đổi khí hậu được quan tâm thực hiện. Vấn đề rác thải trong sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và công nghiệp; các “điểm đen”, “điểm nóng” về môi trường; hệ thống xử lý nước thải khu, cụm công nghiệp được tăng cường xử lý. Tuy nhiên, Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 cũng thẳng thắn nhìn nhận: “Quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, quản lý thị trường bất động sản, bảo vệ và kiểm soát ô nhiễm môi trường có mặt chưa tốt”. Tất nhiên, sau gần nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, chúng ta đã đạt nhiều kết quả trong khắc phục những hạn chế này nhưng môi trường vẫn là vấn đề toàn cầu cần quan tâm bảo vệ.

Căn cứ Công văn số 3556/BTNMT-TTTT, ngày 19/5/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (05/6), Ngày Đại dương Thế giới (08/6) năm 2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1432/KH-UBND, ngày 26/5/2023 về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động Vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Môi trường Thế giới và Ngày Đại dương Thế giới năm 2023 trên địa bàn tỉnh (từ cuối tháng 5 đến kết thúc tháng 6/2023).

Hiện nay, ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa trở thành vấn đề bức thiết hàng đầu mà các quốc gia trên thế giới phải đối mặt. Hàng năm, trên thế giới có khoảng 400 triệu tấn nhựa được sản xuất; một nửa trong số đó được thiết kế chỉ sử dụng một lần, ít hơn 10% được tái chế. Ước tính có khoảng 19-23 triệu tấn được thải ra hồ, sông và biển hàng năm. Các hạt nhựa nhỏ đi vào thức ăn, nguồn nước và không khí. Ước tính mỗi người trên hành tinh có thể phải tiếp nhận trên 50.000 hạt nhựa mỗi năm. Nhựa sử dụng một lần bị vứt bỏ hoặc đốt cháy gây hại cho sức khỏe con người, ô nhiễm các hệ sinh thái từ đỉnh núi đến đáy đại dương.

Vì vậy, chủ đề Ngày Môi trường Thế giới năm 2023 được Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) phát động là “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa" , tập trung thực hiện chiến dịch “Chống ô nhiễm nhựa”. Qua đó, truyền tải thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu; kiểm soát, giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa thông qua các chính sách, sáng kiến và tham gia cơ chế hợp tác toàn cầu, khu vực; hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn; tăng cường tái chế, tái sử dụng; thúc đẩy xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững; thực thi hiệu quả chính sách chống rác thải nhựa.

Bên cạnh đó, Ngày Đại dương Thế giới năm 2023 có chủ đề “Hành tinh đại dương: Thủy triều đang thay đổi" với ý nghĩa mọi thứ trên trái đất đang thay đổi, cả trên đất liền và đại dương nhằm kêu gọi con người cùng hành động, trân trọng, bảo vệ đại dương cũng như toàn bộ hành tinh của chúng ta.

Thời điểm này, Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (ngày 01 đến 08/6) năm 2023 là “Khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo" nhằm tăng cường tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luật pháp quốc tế về biển, đảo; các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển; vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển, đảo và đại dương; của tài nguyên, môi trường biển, đảo trong phát triển bền vững.

Để thống nhất nhận thức và hành động, UBND tỉnh Long An yêu cầu các sở, ngành tỉnh, chính quyền địa phương, cộng đồng dân cư và các tổ chức, cá nhân phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong tổ chức thực hiện kế hoạch nhằm đạt hiệu quả, chất lượng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong suy nghĩ và hành động vì môi trường.

Tỉnh chỉ đạo phát huy, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn; ra quân vệ sinh môi trường, trồng cây xanh; nói không với túi nylon khó phân hủy, sản phẩm nhựa sử dụng một lần; khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường.

Cuộc sống chúng ta liên quan mật thiết đến môi trường nên mỗi người phải có ý thức, trách nhiệm, hành động cụ thể trong BVMT bằng những công việc thiết thực hàng ngày. Hãy nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần!./.

 Tân An

Chia sẻ bài viết