Tiếng Việt | English

Đổi rác lấy quà, hành động nhỏ góp lợi ích to

Cập nhật 17-05-2024

“Đổi rác thải lấy quà” hiện là một trong những mô hình hướng đến môi trường được triển khai hiệu quả ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh Long An. Nhằm lan tỏa ý nghĩa thiết thực của hoạt động này với mong muốn giáo dục các em học sinh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp, Hội LHPN xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ thực hiện mô hình “Trẻ em với môi trường xanh” tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Thuần.

Chia sẻ video BAOLONGAN.VN trên Google News