Tiếng Việt | English

05/12/2022 - 15:03

Vĩnh Hưng chú trọng công tác văn hóa đối ngoại

Công tác văn hóa đối ngoại của huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An được triển khai, thực hiện hiệu quả. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biên giới, thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương.

Hàng năm, huyện Vĩnh Hưng tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin đối ngoại (TTĐN); duy trì tổ chức hội nghị giao ban công tác TTĐN, giao ban dư luận xã hội để nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng kịp thời, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền. Cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức quán triệt, triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân đối với công tác TTĐN của Đảng và Nhà nước.

Các ngành, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo TTĐN huyện tổ chức nhiều hoạt động kết nối, phối hợp các ngành, cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của huyện. Huyện tăng cường thực hiện công tác nắm dư luận xã hội, theo dõi diễn biến tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người dân; đấu tranh phản bác những thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước ta, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Trong hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế về văn hóa, huyện thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động, trực quan, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao và du lịch với nước bạn Campuchia.

Huyện Vĩnh Hưng giao lưu văn hóa - văn nghệ với các huyện giáp ranh Campuchia

Ngoài ra, công tác thông tin tình hình thời sự, chính trị, xã hội nổi bật của huyện, tỉnh, trong nước và thế giới được duy trì đều đặn qua các bản tin công tác thông tin tư tưởng do Ban Tuyên giáo Huyện ủy đăng tải hàng tháng, quí trên Trang thông tin điện tử huyện và mạng xã hội,... Trang thông tin điện tử huyện cập nhật thông tin đầy đủ, kịp thời các sự kiện chính trị lớn của đất nước, tỉnh và huyện, nhất là việc quán triệt, triển khai các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy về thực hiện các chỉ thị, nghị quyết. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Truyền thanh huyện duy trì chuyên mục Vì chủ quyền, an ninh biên giới, phát sóng hàng tuần với các chủ đề: Biên giới quốc gia, công tác TTĐN, phân giới, cắm mốc, giao lưu đối ngoại.

Bên cạnh đó, huyện thường xuyên họp giao ban, trao đổi với lực lượng làm công tác TTĐN, thông tin, tuyên truyền: Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Truyền thanh, Công an huyện, các đồn biên phòng, xã biên giới nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về tình hình quốc tế, quan hệ đối ngoại của Việt Nam một cách đúng đắn đến người dân trong toàn huyện.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Hưng - Nguyễn Tuấn Anh, thời gian tới, huyện đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực làm công tác văn hóa đối ngoại; tạo điều kiện thuận lợi để giới thiệu về hình ảnh vùng đất, văn hóa, con người, du lịch tỉnh nói chung và huyện Vĩnh Hưng nói riêng.

Đồng thời, huyện tăng cường công tác nắm tình hình, chú trọng việc tiếp nhận và xử lý thông tin, chủ động tuyên truyền về đối ngoại, kịp thời định hướng dư luận; tiếp tục tuyên truyền về phân giới, cắm mốc, chủ quyền biên giới, giữ gìn các cột mốc hữu nghị đã được xây dựng nhằm xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển; đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức và người dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa đối ngoại./.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết