Tiếng Việt | English

25/10/2015 - 19:59

Vùng 5 hải quân nhận Huân chương Quân công

Ngày 25-10, tại Phú Quốc (Kiên Giang), Bộ tư lệnh Vùng 5 hải quân đã tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (26-10-1975 - 26-10-2015) và đón nhận Huân chương Quân công hạng ba lần hai.

 

Chuẩn đô đốc Phạm Xuân Điệp - Phó Tư lệnh Quân chủng hải quân - gắn Huân chương Quân công hạng ba lên quân kỳ quyết thắng của Vùng 5 hải quân - Ảnh: Duy Khánh

Ngày 26-10-1975, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Vùng 5 duyên hải - tiền thân của Bộ tư lệnh Vùng 5 hải quân ngày nay.

Ngay sau khi ra đời, Vùng 5 hải quân đã phối hợp cùng các lực lượng đánh bại âm mưu lấn chiếm nước ta của Khmer Đỏ ở vùng biển Tây Nam.

Sau chiến dịch, Bộ tư lệnh Hải quân giao nhiệm vụ cho Vùng 5 đứng chân trên đất bạn Campuchia vừa giúp bạn xây dựng lực lượng, tổ chức đánh địch trên đất liền, hỗ trợ quần chúng nhân dân nổi dậy, đập tan âm mưu hoạt động của bọn phản động Pol Pot, giữ vững chính quyền, xây dựng cơ sở, hướng dẫn nhân dân lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống mới.

Với nhiều chiến công trong quá trình bảo vệ vùng biển Tây Nam của Tổ quốc và nhiệm vụ quốc tế cao cả, Vùng 5 hải quân đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, trong đó có Huân chương Ăng-Co (huân chương cao quý nhất của Nhà nước Campuchia).

Dịp này, thừa lệnh của Chủ tịch nước, chuẩn đô đốc Phạm Xuân Điệp - phó tư lệnh, tham mưu trưởng Quân chủng hải quân - đã công bố quyết định và trao tặng Huân chương Quân công hạng ba cho Vùng 5 hải quân./.

Duy Khánh - H.T.Dũng/Tuổi Trẻ Online

Chia sẻ bài viết