Tiếng Việt | English

22/07/2015 - 14:56

Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển

Bảo vệ đường biên, cột mốc là nghĩa vụ thiêng liêng

Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm sâu sát và lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), Đảng ủy BĐBP đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015, thể hiện trên các mặt công tác biên phòng, thực hiện chủ trương, đối sách quản lý, bảo vệ an ninh biên giới trong mọi tình huống.

Đảng ủy, chỉ huy đơn vị đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và tình hình nhiệm vụ của đơn vị, tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố cơ sở chính trị vững mạnh, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là các tổ, đội công tác độc lập; đổi mới phong cách, tác phong công tác cán bộ theo phương châm “Nói ngắn, viết gọn, tham mưu đúng, trúng, hiệu quả”.

Cùng với đó là đột phá vào công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xác định rõ phương hướng, mục tiêu theo nghị quyết,… chú trọng luyện tập các phương án chiến đấu bảo vệ biên giới nói chung và bảo vệ đồn, trạm nói riêng, chủ động trong mọi tình huống có thể xảy ra trên biên giới.

Thường xuyên duy trì nghiêm túc, chặt chẽ chế độ, nền nếp xây dựng chính quy, tạo ra nhiều chuyển biến tiến bộ: Duy trì các chế độ quy định trong đơn vị, chế độ làm việc trong ngày, trong tuần, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, trực ban.

Do đó, lễ tiết, tác phong của quân nhân có nhiều chuyển biến, các chế độ, nền nếp công tác sinh hoạt, mối quan hệ ứng xử, cử chỉ, hành động của quân nhân ngày càng được thực hiện theo đúng chức trách, điều lệnh. Đơn vị đã phát động phong trào thi đua xây dựngmôi trường văn hóa, xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch đẹp.

Các lực lượng luôn phối hợp chặt chẽ, chủ động tổ chức, nắm, phát hiện kịp thời tình hình, quản lý, bảo vệ biên giới và thực hiện tiến trình phân giới, cắm mốc, làm cơ sở đánh giá, nhận định, kết luận tình hình xây dựng nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội địa bàn biên giới; kịp thời tham mưu cho Đảng ủy Bộ Tư lệnh BĐBP và Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý, giải quyết vụ việc, củng cố mối quan hệ đối ngoại 2 bên biên giới, đấu tranh hiệu quả hoạt động của địch và các loại đối tượng, không để bị động bất ngờ, góp phần thực hiện nhiệm vụ, giữ vững chủ quyền, lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện để phát triển KT-XH, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc.

Lực lượng BĐBP đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, gắn với các đợt thi đua đột kích, chuyên ngành, chuyên đề, tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm” và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường, quan điểm kiên định vững vàng cho mọi quân nhân, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ.

5 năm qua, đã được các cấp, các ngành khen thưởng 293 lượt tập thể, 1.270 lượt cá nhân, tặng huy chương niên hạn các loại cho 242 cá nhân, tặng kỷ niệm chương Vì chủ quyền an ninh biên giới cho 147 cán bộ BĐBP, 101 cá nhân ngoài lực lượng.

Bên cạnh đó, lực lượng luôn giữ vững sự đoàn kết thống nhất nội bộ, đoàn kết quân dân, phát huy tốt vai trò trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ để có biện pháp động viên.

Với thành tích nổi bật, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP đã có nhiều tập thể, cá nhân lập được nhiều thành tích xuất sắc. Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế dân chủ ở đơn vị cơ sở tạo sự đoàn kết thống nhất nội bộ cao; tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện tốt cuộc vận động “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; gắn với chức trách, nhiệm vụ của tập thể, cá nhân tạo chuyển biến tích cực cả nhận thức và hành động trong Đảng bộ, đơn vị, được các cấp, các ngành đánh giá cao,.../.

Thanh Chương 

Chia sẻ bài viết