Tiếng Việt | English

25/10/2017 - 08:43

Xây dựng điểm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vững mạnh toàn diện

UBND tỉnh Long An tổ chức sơ kết xây dựng điểm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vững mạnh toàn diện về công tác quốc phòng - quân sự địa phương (VMTDVCTQP-QSĐP) giai đoạn 2 (2016-2019).

Thiếu tướng Lê Bửu Tuấn - Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 7, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đến dự. Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Được chủ trì hội nghị.

Bộ Tham mưu Quân khu 7 kiểm tra công tác huấn luyện tại Trung đoàn 738

Thực hiện chỉ thị của Quân khu 7 về xây dựng điểm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh VMTDVCTQP-QSĐP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai đến các cấp, các ngành trong tỉnh; được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đạt các tiêu chí theo lộ trình xác định. Lực lượng vũ trang tỉnh thường xuyên được kiện toàn tổ chức, biên chế các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Lực lượng dân quân tự vệ toàn tỉnh đạt 1,7% so với dân số; tổ chức huấn luyện đạt 85-90% quân số. Lực lượng dự bị động viên xây dựng đủ đầu mối đơn vị, sắp xếp vào các đơn vị đạt 99,05%; huy động huấn luyện đạt 98% trở lên. Giúp dân 2.100 ngày công lao động, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 2.300 lượt bệnh nhân nghèo và đối tượng chính sách; quy tập 63 hài cốt liệt sĩ;... Bên cạnh kết quả, việc triển khai thực hiện một số tiêu chí theo kế hoạch còn có mặt hạn chế. Hệ thống thao trường bãi tập chưa được đầu tư nên ảnh hưởng đến chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Việc xây dựng kế hoạch xây dựng điểm vững mạnh toàn diện một số ngành, nhất là cấp huyện, cấp xã triển khai còn chậm so với thời gian quy định.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Bửu Tuấn chỉ đạo tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết số 28 của Bộ chính trị về “Xây dựng tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới” gắn các mục tiêu chương trình hành động với việc xây dựng điểm và tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của các cấp về xây dựng vững mạnh về công tác QP-QSĐP; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu trong lộ trình được xác định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Được yêu cầu các cấp, các ngành và lực lượng vũ trang trong tỉnh tiếp tục thực hiện các đề án: Tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ; xây dựng ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện; xây dựng lực lượng tự vệ trong các khu, cụm công nghiệp theo đề án của UBND tỉnh; xây dựng công trình chiến đấu theo quy hoạch được phê duyệt; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng trong khu vực phòng thủ./.

Trung Dũng

Chia sẻ bài viết