Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Đức Huệ

“Cựu chiến binh gương mẫu” trên các mặt phong trào

Trong 5 năm qua (2009 – 2014), các cấp Hội Cựu chiến binh trên địa bàn huyện Đức Huệ đã tập trung đẩy mạnh và nâng chất lượng phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động ở địa phương. Theo đó, cán bộ, hội viên cựu chiến binh luôn giữ vững và phát huy tốt bản chất, truyền thống bộ đội Cụ Hồ trong giai đoạn cách mạng hiện nay, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần bảo đảm an ninh - quốc phòng ở địa phương.

5 năm qua, Hội Cựu chiến binh từ huyện đến cơ sở trong huyện đã cung cấp hơn 200 nguồn tin có giá trị về an ninh trật tự cho các cơ quan chức năng. Đồng thời cán bộ, hội viên còn tích cực tham gia các câu lạc bộ pháp luật, tổ hòa giải ở cơ sở, tổ dân cư, dân phòng,…

Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cán bộ, hội viên còn tích cực tham gia cùng chính quyền địa phương và nhân dân trong xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, tham gia giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, thực hiện tốt phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và thực hiện tốt chương trình xóa nghèo bền vững trong hội. 5 năm qua, hội đã xóa được gần 190 hộ nghèo, góp phần giảm hộ nghèo từ 12,7% vào năm 2009 xuống còn 5,8% vào năm 2014. Đến nay, toàn tổ chức hội đã có hơn 65% hộ có mức sống khá trở lên, tăng hơn 20% so với năm 2009 và không còn nhà tạm bợ, dột nát. Ngoài ra, còn xuất hiện ngày càng nhiều mô hình và điển hình cán bộ, hội viên tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” hàng năm.

Thiết nghĩ, đây chính là động lực quan trọng thúc đẩy phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 – 2019 và tạo sức lan tỏa sâu rộng làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của các cấp Hội Cựu chiến binh trong phong trào thi đua Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Hồng Luyn 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích