Tiếng Việt | English

12/01/2016 - 08:42

15/15 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi

Sau 5 năm thực hiện phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi (PCGDMNT5T), giai đoạn 2011-2015, Long An hiện có 15/15 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn PCGDMNT5T. Do đó, Long An đủ điều kiện công nhận tỉnh đạt chuẩn PCGDMNT5T. Sở Giáo dục và Đào tạo đang hoàn tất hồ sơ đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

Trẻ học hát, múa

Đến nay, Long An có 186/192 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGDMNT5T (đạt 96,87%). Qua từng năm, các địa phương tiến hành rà soát, củng cố và kiện toàn đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, đồng thời, nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần cho sự thành công trong thực hiện PCGDMNT5T.

Đặc biệt, các trường mầm non, mẫu giáo tích cực phối hợp chính quyền địa phương trong công tác huy động trẻ ra lớp, góp phần nâng tỷ lệ trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo. Năm 2015, tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo đạt 99,8%, tăng 0,2% so với năm 2014.

Tuy 100% huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn PCGDMNT5T nhưng vẫn còn một số địa phương, trong đó có xã đạt chuẩn PCGDMNT5T chưa cao./.

Đặng Tuấn

Chia sẻ bài viết