Tiếng Việt | English

19/07/2021 - 18:11

168 doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động theo phương châm '3 tại chỗ'

UBND tỉnh Long An có Văn bản số 6619/UBND-VHXH ngày 11/7/2021 yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng và thực hiện tổ chức sản xuất theo phương châm “3 tại chỗ" - sản xuất tại chỗ, ăn uống tại chỗ, nghỉ ngơi tại chỗ” nhằm ổn định sản xuất và đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.

Đoàn kiểm tra của Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định phương án "3 tại chỗ" của doanh nghiệp

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố nơi hoạt động để thẩm định, hướng dẫn doanh nghiệp ngoài khu, cụm công nghiệp xây dựng phương án sản xuất theo phương châm “3 tại chỗ”.

Trên cơ sở đó, Sở KH&ĐT và các địa phương đã nhận được đăng ký của 239 doanh nghiệp ngoài khu, cụm công nghiệp phương án hoạt động theo phương châm "3 tại chỗ".  

Đến ngày 18/7, Sở KH&ĐT cử các đoàn công tác phối hợp UBND các địa phương trong tỉnh kiểm tra thực tế việc xây dựng và thẩm định phương án sản xuất của 218 doanh nghiệp (27.849 lao động) trên địa bàn các huyện Bến Lức, Tân Trụ, Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa, Đức Huệ, Thủ Thừa, Tân Trụ, Tân Hưng, Mộc Hóa, Thạnh Hóa, thị xã Kiến Tường và TP.Tân An.

Kết quả, có 168 doanh nghiệp (25.321 lao động) đủ điều kiện hoạt động theo phương châm "3 tại chỗ" và được tiếp tục hoạt động. Có 50 doanh nghiệp (2.528 lao động) đoàn kiểm tra yêu cầu dừng hoạt động do chưa đảm bảo các phương châm "3 tại chỗ": Chưa test 100% lao động, chưa cách biệt khu lưu trú, ăn, sản xuất; chưa bố trí rào chắn phân luồng các khu sản xuất, nhà ăn, phơi đồ; phương án đặt thực phẩm qua shiper, tổ chức nấu ăn cho người lao động tại cơ sở sản xuất, không ra ngoài,…; chưa có phòng cách ly dự phòng, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt môi trường, phòng cháy chữa cháy,…

Đoàn kiểm tra đề nghị doanh nghiệp ngừng hoạt động theo đúng chỉ đạo UBND tỉnh và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết