Tiếng Việt | English

19/11/2020 - 22:15

77 học viên hoàn thành lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh

Ngày 19/11, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh Long An tổ chức Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 3, khóa 99 năm 2020.

Học viên nhận chứng chỉ hoàn thành khóa học

Lớp học diễn ra từ ngày 4/11 đến 19/11/2020. Tại đây, 77 học viên được nghiên cứu học tập 14 chuyên đề cơ bản về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình mới; những vấn đề mới về bảo vệ biên giới quốc gia, chủ quyền biển đảo; chiến lược quốc phòng, an ninh; hoạt động đối ngoại; các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; những nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam; huấn luyện và thực hành bắn súng K54 bài 1,...

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh – Đại tá Trần Văn Trai tặng hoa, chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

Trải qua 12 ngày nghiên cứu học tập nghiêm túc, trách nhiệm tại Trường Chính trị tỉnh Long An, 100% học viên thực hiện tốt nội dung học tập theo quy định, được xét hoàn thành chương trình. Trong đó, 2 học viên đạt loại xuất sắc, 45 học viên đạt loại giỏi và 30 học viên đạt loại khá.

Tại buổi bế giảng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh – Đại tá Trần Văn Trai mong muốn, khi về cơ quan, đơn vị, học viên phát huy tốt những kiến thức đã học trong công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự của địa phương, giữ vững ổn định an ninh chính trị xã hội, góp phần bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới./.

Trần Thoa

Chia sẻ bài viết