Tiếng Việt | English

03/05/2021 - 18:26

Ban Nội chính Tỉnh ủy Long An tham mưu xử lý gần 30 vụ tham nhũng

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Nội chính Tỉnh ủy Long An thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng (PCTN).

Một vụ án tham nhũng được đưa ra xét xử

Ban cũng thực hiện phối hợp các cơ quan chức năng để nắm bắt kết quả công tác thanh, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố. Qua đó, kịp thời phát hiện các vụ án, vụ việc tham nhũng, các hành vi “tham nhũng vặt” để tham mưu chỉ đạo, giải quyết kịp thời. 

Từ khi thành lập đến nay, Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo xử lý gần 30 vụ án về tham nhũng với mức án cao nhất là 18 năm tù, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng gần 9 tỉ đồng.

Theo Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy - Nguyễn Thành Vững, Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong đó, đề cao việc gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

Thông qua công tác tiếp dân đã tiếp nhận các thông tin phản ánh, tố cáo liên quan đến tham nhũng và chủ động xác minh, nắm thông tin báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, kịp thời làm rõ các vi phạm.

Ban Nội chính Tỉnh ủy còn thường xuyên theo dõi thông tin báo chí, phản ánh, dư luận xã hội về hành vi tham nhũng, tiêu cực. Từ đó, tiến hành tổ chức xác minh, thu thập tài liệu, làm việc với các tập thể, cá nhân có liên quan để nắm tình hình vụ việc, chủ động tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý./.

Đức

Chia sẻ bài viết