Tiếng Việt | English

07/01/2016 - 16:26

Long An

Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Long An đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư

Tính đến ngày 7-1-2016, tỉnh Long An có 28 khu công nghiệp (KCN), với hơn 10.000ha, trong đó, có 24 khu đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đầu tư với diện tích hơn 8.247ha. Có 16 khu đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy gần 57%, tăng 7,09% so kế hoạch năm 2015.


Bộ phận tiếp nhận hồ sơ Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh tiếp nhận, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp

Trong năm 2015, các KCN thu hút 157 dự án với 89 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), tổng vốn hơn 518 triệu USD, tăng 18,67% về dự án, tăng 51% về vốn so với năm 2014 và 68 dự án đầu tư trong nước (DDI), với 11.000 tỉ đồng, tăng 6,25% về dự án, tăng trên 251% về vốn so với năm 2014.

Hướng tới, Ban quản lý Khu kinh tế (BQLKKT) tỉnh tiếp tục thực hiện Luật Đầu tư; thẩm định, tiếp nhận, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bảo đảm phù hợp với quy hoạch, đúng với chủ trương của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và đúng theo quy định của pháp luật. Xây dựng và thực hiện kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2016 bảo đảm có hiệu quả thiết thực, đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ, ưu tiên việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quảng bá môi trường đầu tư. Sử dụng các kênh quảng bá trực tuyến có hiệu quả cao để giới thiệu “Môi trường đầu tư vào các KCN tỉnh” đến các quốc gia có nhiều tiềm năng.

BQLKCN nâng cấp website để thu hút đầu tư; công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính; củng cố, nhân rộng bộ phận chăm sóc khách hàng ở tất cả các KCN và phấn đấu tăng tỷ lệ lấp đầy thêm ít nhất 300ha, trong đó KCN thêm 250ha./.

Lê Cánh

Chia sẻ bài viết