Tiếng Việt | English

02/12/2022 - 18:07

Bản tin phát thanh ngày 02/12/2022

Trên 200 đơn vị, doanh nghiệp tham gia Hội chợ Công Thương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long - Long An năm 2022; Sôi nổi Ngày hội tuổi trẻ Long An hội nhập quốc tế; Tụ tập sử dụng ma túy trong căn nhà vắng chủ; Khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới, bão trên Biển Đông trong tháng 12; Thủ tướng Anwar sắp hoàn tất bổ nhiệm Nội các mới của Malaysia.

0:00 0:00

1. Trên 200 đơn vị, doanh nghiệp tham gia Hội chợ Công Thương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long - Long An năm 2022;

2. Sôi nổi Ngày hội tuổi trẻ Long An hội nhập quốc tế;

3. Tụ tập sử dụng ma túy trong căn nhà vắng chủ;

4. Khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới, bão trên Biển Đông trong tháng 12;

5. Thủ tướng Anwar sắp hoàn tất bổ nhiệm Nội các mới của Malaysia./.

Chia sẻ bài viết