Tiếng Việt | English

04/12/2023 - 15:54

Bản tin phát thanh ngày 04/12/2023

Chủ tịch Quốc hội - Vương Đình Huệ lên đường dự Hội nghị Cấp cao Quốc hội CLV; Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Bảo đảm an toàn cho đàn vật nuôi dịp cuối năm; Thực trạng xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh; Người đàn ông chết trong hỏa hoạn; Iran kêu gọi Iraq giải giáp hoàn toàn các nhóm "khủng bố" ở khu vực biên giới./.

0:00 0:00
Chia sẻ bài viết