Tiếng Việt | English

04/12/2023 - 09:44

Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII  

Ngày 04/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII).

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 16.242 điểm cầu với sự tham dự của hơn 1,4 triệu lượt người.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Long An

Dự hội nghị tại điểm cầu Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Ba Đình, Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước - Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ - Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương - Trương Thị Mai; các đồng chí Ủy viên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Tại điểm cầu Long An, dự hội nghị có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Nguyễn Thanh Hải; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út.

Hội nghị diễn ra trong 1,5 ngày, trong đó 1 ngày nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết; 0,5 ngày dành cho các tỉnh, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. 

Theo chương trình, các đại biểu được nghe Chủ tịch nước - Võ Văn Thưởng quán triệt chuyên đề Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; Thủ tướng Chính phủ - Phạm Minh Chính quán triệt chuyên đề Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, quán triệt chuyên đề Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương - Nguyễn Trọng Nghĩa quán triệt chuyên đề Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới và hướng dẫn triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII).

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng./.

Thanh Nga - Thái Bạch

Chia sẻ bài viết