Tiếng Việt | English

07/12/2022 - 18:44

Bản tin phát thanh ngày 07/12/2022

Long An triển khai chương trình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Trung Quốc đề nghị ký nghị định thư 7 loại trái cây Việt Nam đang xuất khẩu; 8.000 người lao động 11 tỉnh, thành sẽ được tặng tiền và quà dịp Tết; Lào cho phép triển khai dự án phong điện lớn nhất Đông Nam Á.

0:00 0:00


1. Long An triển khai chương trình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII;

2. Trung Quốc đề nghị ký nghị định thư 7 loại trái cây Việt Nam đang xuất khẩu;

3. 8.000 người lao động 11 tỉnh, thành sẽ được tặng tiền và quà dịp Tết;

4. Lào cho phép triển khai dự án phong điện lớn nhất Đông Nam Á./.
 

Chia sẻ bài viết