Tiếng Việt | English

07/12/2022 - 14:07

Long An triển khai chương trình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII  

Sáng 07/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn tỉnh quán triệt, triển khai chương trình của Tỉnh ủy cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy

Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Nguyễn Thanh Hải. Tại điểm cầu cấp huyện do Thường trực Huyện ủy chủ trì.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được yêu cầu với tinh thần trách nhiệm, các đại biểu đóng góp cụ thể để sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe quán triệt, triển khai dự thảo Chương trình của Tỉnh ủy cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII: Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới do Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy - Nguyễn Thành Vững trình bày; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới do Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy - Lê Thanh Nghiêm trình bày.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm trình bày dự thảo Chương trình thực hiện Nghị quyết số 29

Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm phân tích, làm rõ một số nội dung chủ yếu trong dự thảo Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ông nhấn mạnh tình hình của tỉnh sau 35 năm đổi mới, nhất là 10 năm (2011-2020), vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh ở mức cao. Từ đó, tỉnh đề ra các mục tiêu cụ thể đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy - Nguyễn Thành Vững trình bày dự thảo Chương trình thực hiện Nghị quyết số 27

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được cho rằng, đây là những nội dung quan trọng, có ý nghĩa đối với sự phát triển của tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị kịp thời các dự thảo Chương trình triển khai, thực hiện 3 Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 6. “Vấn đề làm sao là “biến” Nghị quyết trở thành nguồn lực, của cải vật chất của xã hội, thúc đẩy phát triển KT-XH. Từ trước đến nay, tất cả Nghị quyết của chúng ta được nhận xét là đúng, trúng nhưng khâu yếu nhất của chúng ta chính là tổ chức thực hiện Nghị quyết chưa thật sự hiệu quả”, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Ông đề nghị tất cả các đồng chí dự hội nghị tại các điểm cầu cần tập trung trí tuệ, nghiên cứu sâu, kỹ các dự thảo chương trình. Với tinh thần trách nhiệm đối với Đảng bộ, với nhân dân, các đại biểu sẽ đóng góp cụ thể, trách nhiệm, chất lượng vì sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp thu, hoàn thiện để chương trình sớm được thực hiện.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy - Lê Thanh Nghiêm trình bày dự thảo Chương trình thực hiện Nghị quyết số 28

Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy các cấp triển khai các chương trình này đến cán bộ, đảng viên bằng nhiều hình thức, làm sao hiệu quả, để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hiểu rõ được tinh thần chung, để Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải, đây là những vấn đề lớn, quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chiến lược phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời, có tác động trực tiếp đến việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng và các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt tập trung làm tốt việc phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu, rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh về nội dung các Nghị quyết của Trung ương và các chương trình của Tỉnh ủy. Chủ động cụ thể hóa, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện phù hợp thực tế của địa phương; xác định rõ nội dung, lộ trình, phân công, phân cấp, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, hiệu quả, khả thi để lãnh, chỉ đạo, thực hiện phù hợp với tình hình và điều kiện ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, quan tâm lãnh đạo, thực hiện chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc thường xuyên; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện,…/.

Thanh Nga - Hoàng Tuân

Chia sẻ bài viết