Tiếng Việt | English

10/12/2023 - 16:02

Long An tăng cường quan hệ, mở rộng hợp tác với đối tác Nhật Bản; Quỹ bảo trợ trẻ em các cấp vận động trên 21,6 tỉ đồng hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn; Trên 60% vụ việc dân sự, khiếu kiện hành chính không đồng ý hòa giải, đối thoại; Giá vàng nhẫn, vàng trang sức "bốc hơi" cả triệu đồng; Anh, Mỹ cảnh giác trước biến thể phụ JN 1 của Omicron.

0:00 0:00
Chia sẻ bài viết