Tiếng Việt | English

18/08/2022 - 20:23

Bản tin phát thanh ngày 18/8/2022

Đảng đoàn HĐND tỉnh và Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh thống nhất xây dựng Quy chế phối hợp; Việc tái định cư phải bảo đảm nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ; Tân Hưng diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022; TP.HCM: Điều gì khiến nhiều phụ huynh chưa cho con tiêm vắc-xin Covid-19?; Lợi dụng sơ hở của chủ nhà, đột nhập trộm cắp tài sản; Ukraine lập trung tâm xử lý khủng hoảng liên quan nhà máy Zaporizhzhia.

0:00 0:00


1. Đảng đoàn HĐND tỉnh và Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh thống nhất xây dựng Quy chế phối hợp;

2. Việc tái định cư phải bảo đảm nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ;

3. Tân Hưng diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022;

4. TP.HCM: Điều gì khiến nhiều phụ huynh chưa cho con tiêm vắc-xin Covid-19?;

5. Lợi dụng sơ hở của chủ nhà, đột nhập trộm cắp tài sản;

6. Ukraine lập trung tâm xử lý khủng hoảng liên quan nhà máy Zaporizhzhia./.
 

Chia sẻ bài viết