Tiếng Việt | English

17/08/2022 - 17:36

Đảng đoàn HĐND tỉnh và Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh thống nhất xây dựng Quy chế phối hợp

Để bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất, toàn diện của Đảng đối với hoạt động của các cơ quan trong thời gian tới, chiều 17/8, Đảng đoàn HĐND tỉnh Long An và Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh họp cho ý kiến về xây dựng quy chế phối hợp công tác.

Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều phát biểu tại cuộc họp

Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều và Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh - Lê Quốc Dũng đồng chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Đảng đoàn HĐND tỉnh và Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh đã thống nhất cao, cho chủ trương xây dựng Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn HĐND và Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh; đồng thời, định hướng về khung quy chế phối hợp.

Theo đó, quy chế phối hợp sẽ tập trung vào 4 nội dung chính: Phối hợp lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc (trong đó có các vấn đề liên quan đến đại biểu dân cử); phối hợp lãnh đạo giám sát hoạt động xét xử của tòa án; phối hợp lãnh đạo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan công tác xét xử; phối hợp lãnh đạo liên quan công tác nhân sự (nhân sự và hoạt động của Hội thẩm nhân dân, nhân sự Tòa án nhân dân tham gia ứng cử đại biểu HĐND và quy hoạch vào các chức danh để HĐND bầu,…).

Đảng đoàn HĐND tỉnh và Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh cũng đã thống nhất về cơ chế trao đổi, cung cấp thông tin có liên quan giữa hai cơ quan; thời gian tổ chức ký kết, định kỳ sơ kết, tổng kết quy chế phối hợp.

Văn phòng giúp việc hai cơ quan tiếp thu các ý kiến đóng góp, định hướng tại cuộc họp để phối hợp xây dựng dự thảo Quy chế, trong đó, xác định rõ phạm vi, nguyên tắc, nội dung phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan liên quan, trình dự thảo để Đảng đoàn HĐND tỉnh và Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến cụ thể./.

Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết