Tiếng Việt | English

26/09/2022 - 16:56

Bản tin phát thanh ngày 26/9/2022

Tổ chức dây hụi trên 100 triệu đồng phải thông báo bằng văn bản cho UBND cấp xã; Long An khai giảng lớp tập huấn lấy mẫu phân bón; Cần Đước trao các quyết định về công tác cán bộ; Bắt nhóm côn đồ cầm mã tấu xông vào bệnh viện tấn công bệnh nhân, đập phá tài sản; Cảnh báo dông, sét và mưa trên khu vực tỉnh Long An; Rơi máy bay quân sự tại Pakistan, 6 binh sĩ thiệt mạng.

0:00 0:00


1. Tổ chức dây hụi trên 100 triệu đồng phải thông báo bằng văn bản cho UBND cấp xã;

2. Long An khai giảng lớp tập huấn lấy mẫu phân bón;

3. Cần Đước trao các quyết định về công tác cán bộ;

4. Bắt nhóm côn đồ cầm mã tấu xông vào bệnh viện tấn công bệnh nhân, đập phá tài sản;

5. Cảnh báo dông, sét và mưa trên khu vực tỉnh Long An;

6. Rơi máy bay quân sự tại Pakistan, 6 binh sĩ thiệt mạng./.
 

Chia sẻ bài viết