Tiếng Việt | English

27/09/2022 - 18:17

Bản tin phát thanh ngày 27/9/2022

Triển khai chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023; Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Đức Huệ khóa XII thông qua 4 nghị quyết; Công đoàn viên nữ góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo; Ban Bí thư khai trừ Đảng đối với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - Tô Anh Dũng; Ra đa thời tiết đã 'bắt' được bão Noru, cường độ cấp 14, gió cực mạnh; Khóa họp 77 Đại hội đồng Liên hợp quốc: Phiên thảo luận chung cấp cao chính thức khép lại.

Chia sẻ bài viết