Tiếng Việt | English

27/09/2022 - 16:47

Công đoàn viên nữ góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo

Chiều 27/9, Cụm thi đua số 1 (Công đoàn Viên chức tỉnh Long An) - Công đoàn cơ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Long An tổ chức tọa đàm “Công đoàn viên nữ góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” năm 2022.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh - Đặng Thị Ngọc Mai; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ - Ngô Thị Nhẫn; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh - Nguyễn Thuỵ Thắm cùng đại diện các công đoàn viên của 14 công đoàn cơ sở trong cụm dự.

Các đại biểu dự tọa đàm

Thời gian qua, các công đoàn viên, công đoàn viên nữ trong cụm thi đua số 1 làm tốt vai trò tham mưu, nhiều công đoàn viên có những sáng kiến, góp phần đổi mới phương pháp làm việc của các cấp lãnh đạo.

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung vào những vấn đề nhận thức của công đoàn viên và công đoàn viên nữ về cuộc vận động; vai trò của công đoàn viên nữ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá; tinh thần tự học tập, nâng cao năng lực mọi mặt của công đoàn viên nữ. Đồng thời, các đại biểu cũng đề xuất với công đoàn về chính sách công tác nữ hoặc các vấn đề có liên quan đến công tác của công đoàn viên nữ.

Qua tọa đàm, tạo điều kiện cho công đoàn viên nữ tham gia đóng góp ý kiến, trao đổi, giao lưu học hỏi giữa các công đoàn cơ sở trong cụm thi đua. Từ đó, tạo sự đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị./.

Nguyệt Nhi

Chia sẻ bài viết