Tiếng Việt | English

22/11/2023 - 10:16

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát việc thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An  

Đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Hoàng Đình Cán làm trưởng đoàn vừa có buổi khảo sát tại Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An về việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tình hình triển khai, thực hiện công tác tuyên huấn năm 2023.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Hoàng Đình Cán kết luận tại buổi khảo sát

Theo báo cáo, trong năm 2023, Phòng Chính trị đã tham mưu Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh triển khai, thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nội dung thuộc lĩnh vực công tác tuyên huấn; tích cực, chủ động chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, qua đó tạo được sự thống nhất cao giữa tư tưởng và hành động của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới; tham mưu Đảng ủy BĐBP tỉnh tổ chức sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên bảo đảm chất lượng và đúng thời gian quy định.

Bên cạnh đó, Phòng Chính trị tập trung làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tham mưu Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh giải quyết những vụ việc phát sinh kịp thời, góp phần giữ vững ổn định an ninh tư tưởng trong toàn đơn vị; chú trọng tham mưu Đảng ủy BĐBP tỉnh thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và công tác thông tin đối ngoại,… góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Trong tổ chức thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cơ quan, đơn vị trong BĐBP tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch làm theo những nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, thiết thực, cụ thể như Mô hình “Hũ gạo tiết kiệm”, “Mỗi tuần một địa chỉ”; “Tay kéo Biên phòng”; “Dạy xóa mù chữ, phổ cập giáo dục, tình thương”; “Cháo nghĩa tình”; “Tiếng loa Biên phòng”; Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Tết đỏ lửa”;...

Tiêu biểu như Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”, từ năm 2016 đến nay, hàng năm đã tặng 64 suất học bổng cho học sinh nghèo trên khu vực biên giới, mỗi suất trị giá 6 triệu đồng. Với mô hình “Mỗi tuần một địa chỉ”, từ đầu năm 2023 đến nay, các đơn vị đã giúp đỡ được 62 địa chỉ với 587 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia,… góp phần xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững chắc, xây dựng các Đồn Biên phòng có môi trường văn hoá lành mạnh, tốt đẹp, trở thành điểm sáng trên khu vực biên giới.

Kết luận tại buổi khảo sát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Hoàng Đình Cán đánh giá cao việc tổ chức thực hiện cũng như kết quả đạt được trong thời gian qua của BĐBP tỉnh. Ông đề nghị thời gian tới, Phòng Chính trị BĐBP tỉnh tiếp tục tham mưu Đảng ủy BĐBP tỉnh làm tốt công tác lãnh, chỉ đạo triển khai tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng; định hướng, dự báo công tác tư tưởng, chủ động ứng phó khi có tình huống xảy ra; thông tin, tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh năm 2024.

Đồng thời, Phòng Chính trị BĐBP tỉnh phát huy những kết quả đã đạt, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, trong đó, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên các trang, nhóm mạng xã hội để lan tỏa trong đơn vị, địa bàn; tham mưu Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống BĐBP (03/3/1959 - 03/3/2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2024).../.

Minh Luận – Đinh Quân

Chia sẻ bài viết