Tiếng Việt | English

10/05/2022 - 20:51

Đoàn Giám sát 575 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh Long An  

Chiều 10/5, Đoàn Giám sát 575 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán làm Trưởng đoàn có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW và Chuyên đề năm 2021.

Đại tá Đoàn Văn An – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh báo cáo với đoàn giám sát

Đại tá Đoàn Văn An – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh báo cáo với đoàn giám sát về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Khóa XII), Kết luận số 01 của Bộ Chính trị (Khóa XIII) và Chuyên đề năm 2021.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, học tập nghiêm túc, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII, Chuyên đề toàn khóa – Chuyên đề năm 2021. Qua đó, đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người chỉ huy các cấp, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, xác định rõ vai trò, trách nhiệm, có quyết tâm chính trị đúng đắn, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy luôn thể hiện sự gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, luôn nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán đề nghị Đảng ủy BĐBP tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 và những năm tiếp theo, gắn với việc xây dựng kế hoạch, bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu của từng tập thể, cá nhân trong việc làm theo sát với chức trách, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, chú trọng công tác tuyên truyền nêu gương người tốt, việc tốt./.

Minh Luận – Đinh Quân

Chia sẻ bài viết