Tiếng Việt | English

07/07/2015 - 10:59

Báo chí với trách nhiệm truyền thông dân số

Những năm gần đây, báo chí cả nước nói chung cũng như các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Long An nói riêng luôn xem công tác truyền thông về dân số cho người dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Đảng và Nhà nước giao phó. Những bài viết phản ánh tỷ lệ giới tính khi sinh tại địa phương, nguyên nhân và hệ lụy của mất cân bằng giới tính khi sinh,…giúp nâng cao nhận thức của người dân về bình đẳng giới, phê phán những hủ tục lạc hậu trọng nam khinh nữ. Báo chí những năm gần đây luôn phản ánh kịp thời về công tác kiểm soát mức sinh hợp lý; phản ánh những khó khăn, bất cập trong công tác dân số tại các địa phương và cơ sở. Cụ thể thông qua báo chí có thể thấy rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự tham gia của các ban ngành, đoàn thể đối với công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình của từng cấp, đặc biệt là Ban Tuyên giáo Trung ương và địa phương với công tác dân số. Bên cạnh việc thông tin đến đời sống người dân những chính sách về công tác dân số, nêu ra những hạn chế, bất cập thì báo chí còn biểu dương các địa phương, đơn vị, tập thể và cá nhân có những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo đạt hiệu quả tốt, có thành tích xuất sắc trong công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

Thiết nghĩ, báo chí là phương tiện để các chính sách về dân số tiếp cận người dân một cách hiệu quả nhất. Mong rằng những người làm báo trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát huy công tác truyền thông dân số hơn nữa để người dân nâng cao nhận thức về chính sách dân số của Đảng và Nhà nước. Tin rằng, nếu báo chí đẩy mạnh công tác truyền thông dân số hơn nữa thì người dân sẽ kiểm soát mức sinh hợp lý hơn, nhất là bà con vùng sâu, vùng xa./.

Duy Phong

Chia sẻ bài viết