Tiếng Việt | English

20/07/2022 - 22:40

Bến Lức không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân

6 tháng đầu năm 2022, HĐND huyện Bến Lức không ngừng nỗ lực đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động. Qua đó, góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.

Đại biểu HĐND cấp xã tham gia lớp tập huấn (Ảnh: Lê Hạnh)

Xác định nâng cao chất lượng các kỳ họp là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động, yêu cầu tất yếu đặt ra, ngay từ đầu năm, HĐND huyện xây dựng chương trình hoạt động của thường trực HĐND, các ban của HĐND huyện và các đại biểu, nhằm xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Căn cứ Nghị quyết (NQ) của HĐND huyện về chương trình giám sát (GS) năm 2022, Thường trực HĐND huyện chủ động xây dựng chương trình GS và phân công các Ban HĐND triển khai công tác GS năm theo NQ của HĐND huyện thông qua. Việc thực hiện chức năng GS giữa hai kỳ họp ngày càng được nâng cao về số lượng và chất lượng. 6 tháng đầu năm 2022, Thường trực HĐND và các Ban HDND huyện GS tổng cộng 14 cuộc, trong đó, Thường trực HĐND huyện tổ chức GS 1 cuộc. Các kết luận GS được các đơn vị tiếp thu, chỉ đạo thực hiện. Nội dung GS được thực hiện ngày càng đa dạng.

Trong vai trò lãnh đạo hoạt động GS của hai Ban HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện thường xuyên chỉ đạo, điều hòa hoạt động GS các Ban HĐND huyện tại các cuộc họp giao ban hàng quí. Nội dung GS chủ yếu tập trung vào việc thực hiện các NQ của HĐND huyện, những vấn đề nổi cộm, bức xúc phát sinh trong quá trình điều hành, quản lý nhà nước.

Hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện được Thường trực HĐND huyện phối hợp Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện thực hiện định kỳ. Hoạt động tiếp công dân cũng được thực hiện định kỳ theo đúng hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Hàng tháng, tại các xã, thị trấn, Thường trực HĐND huyện đều có lịch phân công đại biểu trúng cử trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân. Tại Trụ sở Tiếp công dân huyện định kỳ ít nhất 2 lần/tháng đều có đại diện Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch HĐND huyện tham gia tiếp công dân. Nhờ đó, các đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân đều được Thường trực HĐND huyện tiếp nhận, xử lý kịp thời chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết đúng quy định. 6 tháng đầu năm 2022, Thường trực HĐND huyện tiếp nhận 18 đơn, đã giải quyết xong 18/18 đơn theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Thường trực HĐND huyện còn thực hiện tốt một số nhiệm vụ quan trọng khác như công tác đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi các gia đình chính sách, có công với cách mạng nhân dịp lễ, tết; tổ chức giao lưu học hỏi kinh nghiệm; tổ chức hội nghị triển khai công tác thi đua - khen thưởng; thực hiện tốt chế độ giao ban định kỳ để kịp thời cho ý kiến đối với các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND huyện;...

Phát huy những kết quả đã đạt, thời gian tới, HĐND huyện tiếp tục đổi mới hoạt động để cùng cấp ủy, chính quyền các cấp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ chính trị, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của huyện. Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện Bến Lức - Mai Văn To, 6 tháng cuối năm 2022, Thường trực HĐND huyện phối hợp chặt chẽ UBND, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện triển khai, thực hiện các NQ HĐND huyện thông qua; tuyên truyền, phổ biến NQ về phát triển KT-XH, giữ vững quốc phòng - an ninh đến các tầng lớp nhân dân trong huyện để cùng thực hiện thắng lợi; thường xuyên đôn đốc UBND huyện, các ngành chuẩn bị các kỳ họp lệ theo kế hoạch, các kỳ họp chuyên đề (nếu có); chỉ đạo, điều hòa các hoạt động khảo sát, GS của hai ban HĐND huyện; tập trung GS chuyên đề, giải quyết kiến nghị của cử tri; tiếp tục tổ chức định kỳ công tác tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện;...

Với sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, phấn đấu, tin rằng HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND huyện tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, nâng cao hiệu quả trên các mặt công tác. Qua đó, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022, tạo nền tảng vững chắc cho những năm tiếp theo. Tất cả vì sự phát triển của huyện, vì cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc của nhân dân./.

Thu Hương

Chia sẻ bài viết