Tiếng Việt | English

25/08/2020 - 07:30

Bí thư Tỉnh ủy – Phạm Văn Rạnh làm việc với lãnh đạo Công ty Cổ phần IMG Phước Đông

Ngày 24/8, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Phạm Văn Rạnh có cuộc làm việc với lãnh đạo Công ty Cổ phần IMG Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Cần Đước về tiến độ xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Cầu cảng Phước Đông.

Bí thư Tỉnh ủy – Phạm Văn Rạnh làm việc với lãnh đạo Công ty Cổ phần IMG Phước Đông

Khu công nghiệp Cầu cảng Phước Đông có diện tích 128ha, do một số nguyên nhân khách quan về công tác giải phóng mặt bằng ảnh hưởng đến việc triển khai hạ tầng. Năm 2019, với sự tập trung của lãnh đạo công ty, sự hỗ trợ các ngành chuyên môn và lãnh đạo địa phương, công tác giải phóng mặt bằng được giải quyết cơ bản. Công ty tập trung toàn lực đầu tư, hoàn thành cơ bản kết cấu hạ tầng theo tiến độ đề ra. Hiện có 40ha được các nhà đầu tư thứ cấp đến đầu tư, xây dựng nhà xưởng để đi vào hoạt động

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Phạm Văn Rạnh đánh giá cao nỗ lực của công ty trong quá trình triển khai thực hiện dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm cho lao động địa phương. Đồng thời, ông yêu cầu Ban giám đốc công ty tập trung hoàn thành kết cấu hạ tầng theo quy hoạch được phê duyệt, quá trình triển khai dự án phải bảo đảm các yếu tố về môi trường, sinh hoạt, sản xuất của nhân dân trong khu vực, phối hợp tốt với địa phương giải quyết những vấn đề phát sinh, nhanh chóng đưa khu công nghiệp vào hoạt động góp phần phát triển kinh tế địa phương./.

Kim Khánh 

Chia sẻ bài viết