Tiếng Việt | English

06/06/2023 - 10:18

Bình Hòa Trung nỗ lực xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Năm 2022, xã Bình Hòa Trung (huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An) đón nhận danh hiệu xã văn hóa - nông thôn mới (NTM). Từ bước đệm này, Bình Hòa Trung nỗ lực nâng cao chất lượng các tiêu chí (TC), từng bước xây dựng xã NTM nâng cao.

Trường học trên địa bàn xã Bình Hòa Trung được đầu tư khang trang

Đến nay, xã thực hiện đạt 12/19 TC NTM nâng cao. Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hòa Trung - Trần Văn Liệt cho biết: “Mọi nhiệm vụ trước khi triển khai đều được đưa ra thảo luận công khai, dân chủ. Chính vì vậy, chương trình được sự đồng tình, ủng hộ, huy động được nhiều nguồn lực, nhất là sự đóng góp của người dân”. Từ việc công nhận đạt chuẩn văn hóa - NTM, Đảng ủy, chính quyền xã tập trung chỉ đạo đến các ấp, cán bộ phụ trách phối hợp thực hiện đồng bộ các giải pháp cụ thể nhằm duy trì và nâng chất các TC.

Để được công nhận xã NTM nâng cao vào năm 2025, Bình Hòa Trung phải nỗ lực hoàn thiện 7 TC. Tuy việc thực hiện các TC này còn nhiều khó khăn nhưng trên tinh thần quyết tâm cao, chính quyền địa phương luôn nỗ lực, thường xuyên sâu sát địa bàn, vận động người dân cùng hưởng ứng. Nhờ vậy, đến nay, các TC này của xã gần đạt mức quy định. Từ nay đến cuối năm 2025, xã quyết liệt hơn nữa để đạt toàn bộ TC xã NTM nâng cao.

Bên cạnh đó, còn một bộ phận người dân chưa tích cực tham gia cùng địa phương trong nâng chất các TC, trông chờ vào nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, chưa phát huy được nội lực trong thực hiện chương trình. Chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi mang tính tự phát; đa số sản xuất nông nghiệp với quy mô nhỏ lẻ, chưa xây dựng được mô hình sản xuất lớn, tính cạnh tranh chưa cao; xây dựng và nhân rộng các mô hình trong sản xuất còn chậm. Hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Địa phương cũng kiến nghị các ngành chuyên môn quan tâm đầu tư kéo điện cho các hộ đang sử dụng điện tổ trên địa bàn; các ngành chức năng liên quan có biện pháp hỗ trợ về công tác đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho lao động địa phương có việc làm tại nông thôn.

Bình Hòa Trung đang trên hành trình xây dựng xã NTM nâng cao. Với quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, tin rằng xã sẽ sớm hoàn thành các TC, đạt mục tiêu đề ra./.

Chí Đang

Chia sẻ bài viết