Tiếng Việt | English

16/06/2021 - 17:29

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra quy chế dân chủ cơ sở các đơn vị

Trong 2 ngày (15 - 16/6), Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An do Thượng tá Nguyễn Minh Tấn - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra quy chế dân chủ cơ sở tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, thị xã Kiến Tường và Trung đoàn 738.

Đoàn công tác kiểm tra quy chế dân chủ cơ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vĩnh Hưng

Qua kiểm tra thực tế, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị luôn quan tâm, quán triệt, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ sở, kịp thời xây dựng, điều chỉnh quy chế lãnh đạo, điều hành của cấp ủy và người chỉ huy.

Cơ quan, đơn vị các cấp thực hiện hiệu quả chế độ sinh hoạt đối thoại giữa cấp trên với cấp dưới; giữa cán bộ với chiến sĩ, công khai các chế độ, tiêu chuẩn theo quy định, duy trì thực hiện tốt ngày chính trị, văn hóa tinh thần, qua đó tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trên các lĩnh vực công tác.

Sau khi kiểm tra, Đoàn công tác ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của các đơn vị, đồng thời chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế trong thời gian qua.

Đoàn công tác đề nghị, thời gian tới, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã và Trung đoàn 738 tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng, bổ sung hoàn chỉnh quy chế lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chỉ huy, hội đồng quân nhân và các tổ chức quần chúng trên từng lĩnh vực công tác, phù hợp với thực tiễn.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra quy chế dân chủ cơ sở tại các cơ quan, đơn vị; duy trì đối thoại dân chủ đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ phát huy dân chủ trên các lĩnh vực hoạt động của đơn vị. Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện, rà soát lại nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao đạt kết quả cao./.

Biện Cường

Chia sẻ bài viết