Tiếng Việt | English

10/11/2017 - 11:42

Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ tại Bảo hiểm Xã hội tỉnh 

Ngày 10/11, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo về thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở và phong trào thi đua dân vận khéo do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo về thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh - Đỗ Hữu Lâm làm Trưởng đoàn đến kiểm tra việc thực hiện QCDC và phong trào thi đua dân vận khéo tại Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh.

Tại cuộc làm việc, đại diện lãnh đạo BHXH tỉnh báo cáo với đoàn kiểm tra về kết quả thực hiện QCDC cơ sở và phong trào thi đua dân vận khéo. Thời gian qua, quá trình tổ chức triển khai QCDC ở BHXH tỉnh được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Ban Chấp hành Đảng bộ, thủ trưởng cơ quan và tổ chức đoàn thể phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và vận động tham gia giám sát, tính công khai, dân chủ được phát huy.

Qua đó, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo và cán bộ công chức, viên chức (CBCCVC), chuyển biến tích cực trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Việc thực hiện QCDC cơ sở tại cơ quan gắn với Quyết định số 55 về việc “Ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An” được thực hiện tốt. Tại bộ phận một cửa BHXH tỉnh, các BHXH huyện, thị xã, thành phố luôn niêm yết công khai các thủ tục hồ sơ, quy trình, thời hạn giải quyết các chế độ chính sách BHXH, BHYT.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo về thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh - Đỗ Hữu Lâm phát biểu tại cuộc kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở đơn vị BHXH tỉnh.

Trong năm 2017, đơn vị không có đơn thư khiếu nại, tố cáo của CBCCVC và người lao động. Qua đây, cho thấy sự đoàn kết, đồng thuận cao trong nội bộ cơ quan góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Bên cạnh đó, vẫn còn hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo BHXH tỉnh, sự phối hợp giữa cơ quan và các đoàn thể chưa chặt chẽ. 

Giám đốc BHXH tỉnh – Mai Hữu Thơi giải trình các ý kiến, đóng góp của Đoàn kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở và phong trào thi đua dân vận khéo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo về thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh - Đỗ Hữu Lâm yêu cầu: BHXH tỉnh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và phối hợp các tổ chức đoàn thể trong việc triển khai thực hiện QCDC, phát huy hơn nữa quyền làm chủ của CBCCVC trong việc tham gia các hoạt động cơ quan và thực hiện nghiêm túc các quy định của Nghị định số 71/1998/NĐ-CP của Chính phủ.

Bên cạnh đó, tập thể CBCCVC, người lao động BHXH tỉnh cần tiếp tục tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về QCDC chủ tại cơ quan, đơn vị, trọng tâm là các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt Nghị định 04 của Chính phủ gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng./.

Hùng Anh

Chia sẻ bài viết