Tiếng Việt | English

23/07/2015 - 21:46

Bộ Ngoại giao thông tin về 2 hiệp ước biên giới với Campuchia

Thông tin về 2 Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa Việt Nam và Campuchia, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định đây là công việc song phương giữa 2 nước.