Tiếng Việt | English

07/08/2015 - 10:07

Bồi dưỡng công chức Tư pháp - Hộ tịch

Sở Nội vụ phối hợp Sở Tư pháp, Trường Chính trị Long An tổ chức lớp bồi dưỡng công chức Tư pháp - Hộ tịch năm 2015 cho 166 xã trên địa bàn tỉnh.

Lớp bồi dưỡng công chức Tư pháp - Hộ tịch năm 2015 diễn ra trong 3 ngày (từ 5 đến 7-8-2015) với các nội dung: Một số vấn đề cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam; một số vấn đề về Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Hộ tịch, Luật Hành chính; công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực của UBND cấp xã; xây dựng, tự kiểm tra và rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của UBND cấp xã; một số vấn đề về xử lý vi phạm hành chính ở xã, phường, thị trấn và theo dõi thi hành pháp luật; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở ấp, cụm dân cư.

Lớp bồi dưỡng công chức Tư pháp - Hộ tịch năm 2015 nhằm giúp cho các học viên nắm vững những quy định của pháp luật về công tác Tư pháp; trau dồi kỹ năng nghiệp vụ; tạo điều kiện trao đổi, thảo luận những vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện công tác Tư pháp tại địa phương./.

Phan Đức Bộ

Chia sẻ bài viết