Tiếng Việt | English

27/07/2017 - 17:37

Bồi dưỡng kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế năm 2017

Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh Long An phối hợp Trung tâm Tư vấn - Dịch vụ Đầu tư và Thương mại thuộc Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại (TP.HCM) tổ chức Hội nghị “Bồi dưỡng kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế năm 2017” vào sáng ngày 27/7/2017 tại Hội trường Thống Nhất.


Tiến sĩ Phạm Văn Chắt lưu ý, doanh nghiệp sẽ đối mặt với những khó khăn, thách thức không nhỏ khi hội nhập kinh tế quốc

Hội nghị nhằm giúp cho cán bộ các sở, ngành, địa phương trong việc chỉ đạo điều hành công tác Hội nhập quốc tế và các doanh nghiệp trong tỉnh xây dựng chiến lược, kế hoạch, giải pháp phù hợp để phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường, đặc biệt là các thị trường tiềm năng.

Tiến sĩ Phạm Văn Chắt - giảng viên cao cấp, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC), báo cáo viên chương trình Hội nghị kinh tế quốc tế của Bộ Công Thương thông tin 2 chuyên đề: Các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) thế hệ mới mà Việt Nam tham gia, kết quả Việt Nam đã đạt trong hội nhập và những tồn tại, yếu kém; một số chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và những yêu cầu dành cho chính quyền địa phương, doanh nghiệp trong việc thực thi FTA.

Các chủ trương thông thoáng của Chính phủ và UBND tỉnh Long An cũng là hành lang pháp lý, cải thiện, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, giúp doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng cao sức cạnh tranh.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Phạm Văn Chắt cũng lưu ý, doanh nghiệp sẽ đối mặt với những khó khăn, thách thức không nhỏ, cạnh tranh sẽ quyết liệt hơn ngay cả thị trường trong nước cũng như thị trường nước ngoài. Bên cạnh đó, tình hình thị trường luôn biến động, đòi hỏi doanh nghiệp phải nhạy bén và có khả năng thích ứng cao.

Trước những thời cơ lẫn thách thức khi Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế, Chính phủ Việt Nam có nhiều chủ trương, chính sách quan trọng hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết