Tiếng Việt | English

13/01/2023 - 11:26

Bồi thường, giải phóng mặt bằng là công tác trọng tâm, then chốt

Qua thời gian thực hiện Nghị quyết (NQ) số 25-NQ/TU, ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư (BTGPMB, TĐC) khi Nhà nước thu hồi đất (gọi tắt là NQ số 25) đã tạo được những chuyển biến tích cực.

Để triển khai hiệu quả NQ số 25, UBND tỉnh Long An xây dựng Kế hoạch số 748/KH-UBND, ngày 15/3/2022 về việc triển khai, thực hiện NQ; Kế hoạch số 880/KH-BCĐGPMB, ngày 22/3/2022 về việc thực hiện công tác BTGPMB, TĐC trên địa bàn tỉnh năm 2022. Các kế hoạch của UBND tỉnh đều phân công trách nhiệm cụ thể các sở, ngành và UBND cấp huyện, thời gian hoàn thành để làm cơ sở kiểm tra, theo dõi việc tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, các địa phương đưa nội dung NQ số 25 vào NQ Thành ủy, Thị ủy, Huyện ủy để tập trung quán triệt, lãnh đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, có xây dựng kế hoạch thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách từng dự án, từng địa bàn. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy, Thị ủy, Huyện ủy quán triệt đến cơ sở xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. MTTQ Việt Nam và các đoàn thể có kế hoạch cụ thể để tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân có đất bị thu hồi.

Thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển KT-XH

Trong quá trình triển khai, thực hiện NQ số 25, UBND tỉnh rà soát, sửa đổi các quy định liên quan đến BTGPMB, TĐC. Công tác quản lý nhà nước về đất đai cũng được đẩy mạnh. UBND tỉnh ban hành văn bản về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh, hạn chế tình trạng đầu cơ đất đai, giảm tình trạng “sốt đất, tăng giá đất ảo”. Tỉnh huy động nguồn lực để BTGPMB, TĐC tạo quỹ đất sạch phục vụ phát triển KT-XH.

Theo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Võ Minh Thành, từ khi thực hiện NQ số 25 đến nay, toàn tỉnh chi trả bồi thường được gần 621ha; trong đó, năm 2022 đã chi trả gần 495ha. Trong đó, huyện Cần Giuộc chi trả bồi thường, hỗ trợ được 734 hộ, số tiền 1.492 tỉ đồng với tổng diện tích thu hồi 128ha; huyện Cần Đước chi trả bồi thường, hỗ trợ cho 209 hộ, số tiền hơn 426 tỉ đồng với tổng diện tích thu hồi gần 76ha; huyện Đức Hòa chi trả bồi thường, hỗ trợ 1.584 hộ, số tiền 4.639 tỉ đồng, tổng diện tích thu hồi hơn 221ha; huyện Bến Lức chi trả bồi thường, hỗ trợ 908 hộ, số tiền 1.594 tỉ đồng với tổng diện tích thu hồi hơn 81ha;...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm cho biết, qua thời gian triển khai, thực hiện trên địa bàn tỉnh, công tác BTGPMB được các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu quan tâm, xem đây là công tác trọng tâm, then chốt trong lãnh đạo, điều hành. Vì vậy, diện tích đất đã hoàn thành BTGPMB năm 2022 trên 494ha, tăng hơn 112ha so với năm 2021. Đặc biệt, các dự án mới triển khai nhận được sự đồng thuận cao của người bị thu hồi đất như Đường tỉnh (ĐT) 823D, ĐT830E,... “Bên cạnh kết quả đã đạt, vẫn còn những hạn chế. Diện tích đã BTGPMB còn ở mức thấp so với kế hoạch đề ra. Nhiều dự án còn vướng mắc về công tác BTGPMB nhiều năm nhưng chưa được giải quyết dứt điểm,...” - ông Nguyễn Minh Lâm nêu.

Để thực hiện hiệu quả NQ số 25, thời gian tới, UBND tỉnh hoàn thành việc sửa đổi cơ chế, chính sách liên quan đến BTGPMB để người bị thu hồi đất thật sự là người “được thu hồi đất, được bố trí TĐC”. Xây dựng kế hoạch BTGPMB năm 2023 sát với thực tế, có trọng tâm, trọng điểm; trong đó, tập trung hoàn thành công tác BTGPMB các dự án đầu tư công (đường Vành đai 3, ĐT823D, ĐT830E, ĐT822B, đường Vành đai TP.Tân An và các công trình trọng điểm theo NQ đại hội đảng bộ cấp huyện); chuẩn bị các thủ tục để tiến hành bồi thường dự án đường Vành đai 4, ĐT827E; tập trung bồi thường các dự án khu, cụm công nghiệp như Khu công nghiệp Nam Tân Tập, Khu công nghiệp Thủ Thừa; tập trung tháo gỡ vướng mắc đối với những dự án tồn tại.

Tiếp tục tập trung các nguồn lực để hoàn thành BTGPMB các dự án tạo quỹ đất sạch; phấn đấu trong năm 2023 hoàn thành BTGPMB, đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án GPMB tạo quỹ đất sạch để bố trí TĐC ĐT830E và phát triển khu đô thị; dự án GPMB tạo quỹ đất sạch cặp ĐT826D (đoạn từ Vành đai 4 đến Rạch Dừa) để phát triển đô thị trên địa bàn xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc. Căn cứ vào quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 được phê duyệt để từ đó xây dựng kế hoạch tạo quỹ đất sạch phục vụ kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết