Tiếng Việt | English

08/11/2016 - 21:10

Các địa phương tăng cường phòng, chống Zika và bệnh sốt xuất huyết

Nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh gây ra do vi rút Zika, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Long An phát động chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng, giữ vệ sinh môi trường.

Chiến dịch đẩy mạnh tuyên truyền dưới nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, treo băng rôn, phát tờ rơi, thông tin lưu động, lồng ghép vào các buổi hội họp ở cơ sở,... Qua đó, huy động các ban, ngành, đoàn thể và mỗi hộ dân chủ động tham gia