Tiếng Việt | English

18/02/2021 - 17:10

Các trường tổ chức dạy học trên Internet trong thời gian học sinh nghỉ học

Ngày 18/02, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An có văn bản chỉ đạo các đơn vị trường học về việc tổ chức các hình thức dạy học cho học sinh trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch. Trong đó, các đơn vị ưu tiên thực hiện việc dạy trên Internet cho học sinh khối 9 và khối 12.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị trường học tổ chức các hình thức dạy học cho học sinh trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị trường học thực hiện đa dạng hóa các hình thức dạy học tùy theo điều kiện thực tế của nhà trường, ưu tiên thực hiện việc dạy trên Internet cho học sinh khối 9 và khối 12. Theo đó, các đơn vị tổ chức dạy học trên Internet cho học sinh khối 9 và khối 12 phải bảo đảm các điều kiện: Xây dựng kế hoạch dạy học cụ thể trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19, có kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện; có đủ điều kiện về cơ sở vật chất; bảo đảm 100% học sinh tham gia học tập trên Internet. Đối với các trường hợp học sinh khối 9 và khối 12 không có smartphone, gia đình không có kết nối mạng internet,... thủ trưởng các đơn vị tổ chức cho các em tham gia học trực tuyến tại trường, bảo đảm mỗi lớp học không quá 20 học sinh, thực hiện việc mang khẩu trang, khử trùng, sát khuẩn trước khi vào lớp học.

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị duy trì, tổ chức có chất lượng các hoạt động dạy và học trong nhà trường bằng hình thức học qua Internet; chỉ đạo, tổ chức, phân công giáo viên chuẩn bị bài giảng và tổ chức giảng dạy qua Internet cho học sinh theo thời khóa biểu chung của nhà trường; khai thác, sử dụng kho học liệu của ngành để giảng dạy cho học sinh qua phần mềm Zoom do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn;… Khi học sinh đi học trở lại, các trường tổ chức rà soát, đánh giá kết quả học tập qua Internet, từ đó hướng dẫn giáo viên rà soát, tinh giản nội dung dạy học và điều chỉnh kế hoạch dạy học theo hướng kế thừa những nội dung, kiến thức đã học qua Internet nhằm tối ưu thời gian và nội dung kiến thức cần tiếp tục dạy học trong chương trình theo quy định./.

Ngọc Thạch

Chia sẻ bài viết