Tiếng Việt | English

08/07/2020 - 15:55

Cải cách hành chính - tạo môi trường đầu tư thông thoáng

Cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ được các địa phương đặc biệt quan tâm nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển. Xác định CCHC là khâu đột phá cho sự phát triển KT-XH của tỉnh, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đơn giản hóa các thủ tục hành chính (TTHC); công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC; xử lý nghiêm những trường hợp nhũng nhiễu các cá nhân, đơn vị đến thực hiện TTHC.

Các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách TTHC nhằm hiện đại hóa nền hành chính nhà nước; triển khai thực hiện việc ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc trao đổi thông tin, xử lý văn bản trên môi trường mạng. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác CCHC nhằm thu hút đầu tư, tạo động lực quan trọng phát triển KT-XH, các cấp, các ngành quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ trình độ gắn với việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”,… theo tinh thần công khai, minh bạch. Tăng cường đối thoại nhằm nắm bắt thông tin từ DN để theo dõi, đánh giá trách nhiệm, tiến độ của các ngành, các địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ. Với mục tiêu xây dựng nền hành chính theo hướng chính quyền điện tử, phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, Long An thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các Trung tâm Hành chính công cấp huyện, tạo thuận lợi cho người đến làm TTHC nhằm thu hút đầu tư, thúc đẩy KT-XH phát triển.

Những giải pháp đẩy mạnh CCHC của tỉnh trong thời gian qua đã tạo được niềm tin với nhà đầu tư. Với những kết quả đã đạt, Long An vinh dự đứng tốp 10 trong 63 tỉnh, thành về chỉ số CCHC (Par Index)./.

Hà Chí

Chia sẻ bài viết