Tiếng Việt | English

22/09/2015 - 15:10

Cán bộ cơ sở phải biết làm dân vận khéo

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Thực tế chứng minh rằng, kinh tế-xã hội ở từng địa phương, cơ sở có thật sự phát triển tốt hay không phụ thuộc rất lớn vào sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân. Muốn có sự đồng thuận cao của nhân dân thì cán bộ cơ sở phải biết làm dân vận khéo, bởi vì cán bộ cơ sở chính là cầu nối giữa Đảng với dân.

Thời gian qua, thực hiện Công văn số 64/UBND ngày 7-1-2013 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thi đua dân vận khéo giai đoạn 2013-2015. Nhiều cán bộ cơ sở đã phát huy tốt vai trò của mình trong công tác vận động nhân dân, nhiều mô hình dân vận khéo được ra đời, tổ chức, triển khai rộng khắp trên toàn tỉnh như: Tiếng kẻng phòng gian, Đoạn đường an toàn giao thông, Chốt an ninh, Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, Hội viên sử dụng điện tiết kiệm,…

Tuy nhiên, một số nơi vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức chính quyền chưa xem việc vận động nhân dân là nhiệm vụ của mình, họ chỉ quan tâm làm nhiệm vụ chuyên môn, và cứ nghĩ việc tuyên truyền, vận động nhân dân chỉ là nhiệm vụ của đoàn thể, của khối dân vận, nên việc phối kết hợp giữa chính quyền với MTTQ và các đoàn thể trong công tác dân vận chưa thật sự hiệu quả. Có lúc chưa được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Một số công trình Nhà nước và nhân dân cùng làm chậm triển khai thực hiện,…

Vì vậy, để phát huy hơn nữa công tác dân vận khéo, phải xây dựng và thực hiện tốt đạo đức công vụ, phong cách dân vận cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận; nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, chống quan liêu, hách dịch, cửa quyền; phải thật sự gần gũi nhân dân, luôn xác định công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ không thể thiếu đối với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình. Phải xây dựng phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”./.

Đoàn Xê
 

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
dân vận khéo