Tiếng Việt | English

15/09/2017 - 01:35

Cần Đước: Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Hiện nay, toàn huyện lắp đặt 201 điểm với 484 camera trên các tuyến đường, các đơn vị và người dân lắp đặt 2.646 camera ANTT. Các mô hình: Ánh sáng văn hóa ANTT, Cổng ANTT phát huy hiệu quả.

Đoàn diễu hành qua các tuyến đường chính của xã Long Hòa, sau “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” do huyện Cần Đước tổ chức

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 07/CT-BCA-V28, ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trong tình hình mới”, Công an huyện Cần Đước, tỉnh Long An phối hợp UBMTTQ Việt Nam huyện và các ngành, đoàn thể hướng dẫn các đơn vị tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, người lao động tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. 

Công an phối hợp các đơn vị tổ chức hội thi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và phòng, chống ma túy, đưa tin, bài về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn ANTT; phát hành 110.240 bản thông báo về những phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm phát đến từng hộ dân, đơn vị nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân.

Hiện nay, toàn huyện lắp đặt 201 điểm với 484 camera trên các tuyến đường, các đơn vị và người dân lắp đặt 2.646 camera ANTT. Các mô hình: Ánh sáng văn hóa ANTT, Cổng ANTT phát huy hiệu quả.

Trường THPT Rạch Kiến, xã Long Hòa, huyện Cần Đước tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2017

Hàng năm, Huyện ủy, UBND huyện ban hành nhiều văn bản lãnh đạo tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ; duy trì tổ chức ngày hội tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Lực lượng bảo vệ chuyên trách, bán chuyên trách được các cấp ủy Đảng, thủ trưởng các cơ quan, nhà trường và chủ các doanh nghiệp thường xuyên quan tâm củng cố, phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ công tác giữ gìn ANTT và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 165 bảo vệ các cơ quan, trường học; kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy cho 148 bảo vệ các doanh nghiệp trên địa bàn huyện;...

Qua đó, nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo công ty, doanh nghiệp và người dân được nâng lên. Lực lượng Công an từ huyện đến cơ sở phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp UBMTTQ Việt Nam huyện, các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức phòng, chống tội phạm trong nội bộ và xã hội./.

PV 

Chia sẻ bài viết