Tiếng Việt | English

12/06/2015 - 13:22

Cần Đước: Kiểm tra tình hình khôi phục "vùng đất chết" ở xã Long Sơn

Phó Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Văn Bảy và các ngành chức năng khảo sát tình hình khôi phục "vùng đất chết" ở xã Long Sơn

Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Đước - Nguyễn Văn Bảy cùng lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Khuyến nông, Trạm Bảo vệ thực vật huyện đã có cuộc làm việc tại xã Long Sơn về tình tình khôi phục "vùng đất chết" trên địa bàn xã.

Theo báo cáo của UBND xã Long Sơn, những năm qua, được sự hỗ trợ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, người dân đã tham gia hiến đất để xây dựng hoàn chỉnh hệ thống cống đầu mối, thi công nạo vét 11 công trình thủy lợi, từ đó góp phần bảo đảm cấp thoát nước cho sản xuất. Tuy nhiên, việc khôi phục các "vùng đất chết" trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, xã còn khoảng 100ha đất nhiễm phèn nặng không sản xuất được, cần sự hỗ trợ của huyện và ngành nông nghiệp. Riêng 40ha đất thuộc địa bàn ấp 3 đã được nông dân cải tạo, sản xuất bước đầu có hiệu quả.

Vụ Hè Thu năm nay, ngoài 5ha đất trình diễn do Trạm Khuyến nông thực hiện, huyện sẽ hỗ trợ toàn bộ lúa giống cho 40ha đất sản xuất ở khu vực ấp 3 - nơi có diện tích "đất chết" nhiều nhất xã, nhằm tiếp tục hỗ trợ nông dân khôi phục đất sản xuất./.

Kim Khánh 

Chia sẻ bài viết