Tiếng Việt | English

04/04/2016 - 19:54

Cần Giuộc đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp

Hiện toàn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An có 800 doanh nghiệp, trong đó có 231 doanh nghiệp hoạt động trong các khu, cụm công nghiệp cùng với 145 cơ sở nhỏ lẻ và 3.921 hộ sản xuất, kinh doanh góp phần giải quyết việc làm cho trên 30.000 lao động trong và ngoài địa phương.


May mặc là một trong những ngành phát triển mạnh ở Cần Giuộc

Thời gian qua, Cần Giuộc đầu tư xây dựng hạ tầng, chủ động liên kết, xúc tiến kêu gọi đầu tư, quan tâm cải thiện môi trường làm việc, đơn giản hóa các thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư. Ngoài ra, để phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, huyện tập trung xác định nhu cầu lao động, ngành nghề đào tạo; khuyến khích các doanh nghiệp mở các lớp dạy nghề để tạo việc làm ổn định, từ đó người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, góp phần ổn định cuộc sống của người dân.

Theo đó, trong quý 1 năm 2016, giá trị sản xuất công nghiệp của huyện ước đạt trên 740 tỉ đồng, trong đó ngành dệt, da, may mặc, chế biến thực phẩm và cơ khí chế tạo phát triển mạnh. Ngoài ra, lĩnh vực chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống cũng góp phần đáng kể vào việc tăng giá trị sản xuất và sử dụng hàng ngàn lao động tại địa phương.

Để Cần Giuộc xứng tầm là một trong những huyện trọng điểm về phát triển công nghiệp của tỉnh, trong thời gian tới, huyện tiếp tục phối hợp các ngành chức năng và doanh nghiệp phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; cải thiện điều kiện sản xuất theo hướng nâng cao trình độ công nghệ, đa dạng hóa lĩnh vực, mặt hàng và thân thiện với môi trường tạo động lực cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế; thu hút các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nhỏ lẻ đăng ký sản xuất và đi vào hoạt động, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động./.

K.Hoàng

Chia sẻ bài viết