Tiếng Việt | English

04/08/2015 - 11:18

Cần Giuộc - Long An: 94% đường đến trung tâm xã được trải nhựa

Thời gian qua, huyện Cần Giuộc tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, điện, nước tại các xã, thị trấn. Trong đó chú trọng đầu tư phát triển mạng lưới giao thông nông thôn, kết nối giữa các địa phương nhằm phục vụ việc đi lại, giao thương hàng hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân.

Từ năm 2010 đến nay, toàn huyện đã đầu tư trên 528 tỉ đồng để hoàn thiện hệ thống giao thông của 16 xã, thị trấn trên địa bàn. Trong đó rất nhiều công trình được thực hiện theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, từng bước tạo diện mạo nông thôn phát triển đồng bộ.

Đến nay, tỷ lệ nhựa hóa các tuyến đường tỉnh đạt 100%, đường huyện 52%, đường thị trấn đạt 89%. Số ấp có đường xe ô tô lưu thông được đạt 80% và 15/16 xã có đường giao thông được trải nhựa đến trung tâm xã, đạt tỷ lệ 94%. Hiện tại, huyện đang triển khai thi công đường đê Thạnh Trung vào trung tâm xã Phước Vĩnh Đông. Dự kiến đến cuối năm 2015, huyện đạt 100% về tiêu chí số xã có đường giao thông đến trung tâm xã được trải nhựa./.

Kim Hoàng-Thất Huy
 

Chia sẻ bài viết