Tiếng Việt | English

17/02/2024 - 16:38

Cần Giuộc quyết liệt thu ngân sách ngay từ đầu năm

Năm 2024, dự toán pháp lệnh tỉnh giao huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An là 667 tỉ đồng; HĐND huyện giao trên 682 tỉ đồng, trong đó thu cân đối khoảng 490 tỉ đồng.

Huyện Cần Giuộc tập trung thu ngân sách ngay từ đầu năm (trong ảnh: Công nhân làm việc trên địa bàn huyện)

Năm 2023, huyện Cần Giuộc thu ngân sách được hơn 704 tỉ đồng, đạt trên 110,7% dự toán pháp lệnh, trên 109,3% dự toán HĐND huyện giao. Trong đó, thu cân đối chưa đạt chỉ tiêu đề ra, chỉ được hơn 425,4 tỉ đồng, đạt gần 89,4%.

Theo Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo đôn đốc, thu nộp ngân sách nhà nước huyện Cần Giuộc - Nguyễn Anh Đức, 2 tháng đầu năm 2024, huyện Cần Giuộc tổ chức các cuộc họp với những đơn vị liên quan để nghe báo cáo công tác thu ngân sách và tập trung thảo luận các giải pháp nhằm thực hiện đạt chỉ tiêu công tác thu ngân sách năm 2024.

Ông Nguyễn Anh Đức cho rằng, để thực hiện đạt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2024, các ngành huyện phối hợp các UBND xã, thị trấn giải quyết nhanh, đúng quy định các trường hợp tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất; có biện pháp xử lý các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất nhưng không thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước; đồng thời, tham mưu UBND huyện thanh lý các thửa đất công đã đủ điều kiện.

Rà soát các trường hợp nộp thuế phi nông nghiệp. Tăng cường thu thuế xây dựng. Tập trung thu cân đối đạt và vượt chỉ tiêu giao. Chống thất thu thuế ngoài quốc doanh. UBND xã, thị trấn tập trung thu tiền sử dụng đất theo chỉ tiêu huyện giao.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Anh Đức đề nghị Chi cục Thuế khu vực Cần Giuộc - Cần Đước triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nhằm bảo đảm công tác thu ngân sách và thu hồi nợ đọng; thường xuyên rà soát nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn huyện,… Quyết liệt ngay từ đầu năm, phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh, HĐND huyện giao./.

Song Nhi

Chia sẻ bài viết