Tiếng Việt | English

10/11/2019 - 14:47

Cần tập trung giải quyết việc mua bán, lấn chiếm lòng, lề đường ở thị trấn Cần Đước

Tình trạng mua bán lấn chiếm lòng lề đường, làm mất an toàn giao thông và ảnh hưởng mỹ quan đô thị ở thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An diễn ra khá phổ biến.

Mua bán, lấn chiếm lòng, lề đường ở thị trấn Cần Đước

Mặc dù UBND thị trấn nhiều lần tổ chức ra quân nhắc nhở, nhưng tình trạng này vẫn chưa được khắc phục. Nguyên nhân do hầu hết những người lấn chiếm lòng đường chủ yếu là mua bán lưu động nên khi thấy lực lượng chức năng đến thì chuyển đi nơi khác; một số hộ tận dụng lề đường trước nhà để trưng bày mua bán, lấn chiếm lề đường. Bên cạnh đó, chợ Cần Đước đang trong quá trình sửa chữa, nâng cấp, nhiều tiểu thương bày hàng hóa ra đường để bán khiến tình hình an ninh trật tự đô thị càng phức tạp.

Theo kế hoạch, cuối năm 2019, thị trấn Cần Đước phấn đấu hoàn thành các tiêu chí để được công nhận là đô thị văn minh. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay chính là tiêu chí về vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị, việc mua bán lấn chiếm lòng, lề đường gây cản trở giao thông và làm mất mỹ quan đô thị chưa được khắc phục.

Trước tình hình trên, UBND thị trấn Cần Đước cần có biện pháp tích cực hơn trong việc tuyên truyền, vận động, bố trí nơi mua bán đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp mua bán lấn chiếm lòng, lề đường nhằm hạn chế xảy ra tai nạn giao thông và xây dựng cảnh quan môi trường đô thị để thị trấn xứng tầm là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa của huyện./.

Huỳnh Nguyên

Chia sẻ bài viết