Tiếng Việt | English

14/12/2015 - 04:09

Cần tính lại công thức tính điểm tốt nghiệp

Giảm trọng số điểm của kết quả học năm lớp 12 trong việc xét tốt nghiệp để ngăn chặn hiện tượng nâng điểm và tránh tình trạng học sinh có điểm thi THPT quốc gia kém nhưng cuối cùng vẫn tốt nghiệp là cần thiết.

Kỳ thi THPT quốc gia 2015 đã giải quyết khá tốt cả hai mục tiêu: dùng kết quả thi để xét tốt nghiệp THPT và đồng thời để xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ. Kết quả của kỳ thi đã tạo được niềm tin cho xã hội khi tỉ lệ tốt nghiệp hợp lý hơn. Kết quả thi cũng là cơ sở tin cậy để các trường ĐH, CĐ- đặc biệt là những trường ĐH thuộc tốp trên- xét tuyển.

Phân cách đề thi giúp phân tầng ĐH

Ngoại trừ môn ngoại ngữ có phổ điểm khá thấp, các môn trong kỳ thi THPT quốc gia 2015 đã đạt được yêu cầu của cả 2 kỳ thi trước đây đều có phổ điểm “đẹp” (xem biểu đồ). Với kết quả thi này, tỉ lệ tốt nghiệp THPT đã xu