Tiếng Việt | English

16/02/2024 - 15:15

Cáo phó

Ban Biên tập Báo Long An và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Ông Trần Hảo. Sinh năm: 1946. Nguyên Phóng viên Báo Long An.

Từ trần lúc: 23 giờ 00 phút ngày 15/02/2024 (nhằm ngày mùng 06 tháng 01 năm Giáp Thìn). Hưởng thọ 79 tuổi.

Lễ nhập quan lúc 11 giờ 00 phút ngày 16/02/2024 (nhằm ngày 07 tháng 01 năm Giáp Thìn).

Lễ động quan lúc 09 giờ 00 phút ngày 18/02/2024 (nhằm ngày 09 tháng 01 năm Giáp Thìn).

Hỏa táng tại chùa Hội Long, Nhơn Thạnh Trung, TP.Tân An, tỉnh Long An.

Ban Biên tập Báo Long An và gia đình đồng kính báo!

 

Chia sẻ bài viết