Tiếng Việt | English

10/04/2020 - 14:16

Cấp điện khẩn phục vụ khu vực cách ly y tế tại Vĩnh Hưng

Ngành Điện Long An đang triển khai cấp điện khẩn cho các khu vực cách ly y tế trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng.

Công nhân ngành Điện đang thi công để cấp điện cho khu cách ly y tế tại huyện Vĩnh Hưng

Theo đó, Điện lực Vĩnh Hưng tập trung nhân lực, vật lực để triển khai công tác cấp điện phục vụ 3 khu vực cách ly y tế trên địa bàn.

Cụ thể, khu cách ly thứ 1 tại Đại đội Bộ binh huyện Vĩnh Hưng (quy mô 200 giường, ấp Bàu Nâu, xã Thái Trị), Điện lực lắp trạm biến áp 400KVA. Khu cách ly thứ 2 tại Trung Tâm Giáo dục thường xuyên (ấp 1, xã Vĩnh Bình), Điện lực lắp đặt trạm biến áp 400KVA. Khu cách ly thứ 3 tại Trường Tiểu học Khánh Hưng (ấp Bàu Sen, xã Khánh Hưng), Điện lực lắp đặt trạm biến áp 3x50 KVA để phục vụ. 

Hiện nay, khu vực cách ly 1 và 2 thực hiện xong việc lắp đặt và đóng điện đưa vào sử dụng, riêng khu cách ly thứ 3 dự kiến ngày 18/4 sẽ hoàn thành và đóng điện phục vụ.

Cấp điện khẩn các khu vực cách ly y tế là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của ngành Điện hiện nay, góp phần cùng với cộng đồng phòng, chống dịch bệnh Covid-19./.

Châu Sơn

Chia sẻ bài viết