Tiếng Việt | English

22/03/2023 - 18:30

Châu Thành chú trọng chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính

Từ đầu năm 2023 đến nay, Trung tâm Hành chính công huyện Châu Thành, tỉnh Long An khai thác hiệu quả phần mềm Một cửa điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo thẩm quyền, bảo đảm 100% các khâu giải quyết TTHC được cập nhật, thực hiện trên phần mềm.

Viên chức Trung tâm Hành chính công huyện Châu Thành hướng dẫn người dân nộp hồ sơ tại Cổng dịch vụ công trực tuyến

Công tác tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính từ huyện đến xã theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, không để người dân đi lại nhiều lần. Trong thanh toán trực tuyến (trên lĩnh vực thuế nhà đất), UBND huyện ủy quyền Trung tâm Hành chính công huyện ký hợp đồng với VNPT Pay, Viettel Pay,... tạo điều kiện cho công dân nộp phí thuận lợi, nhanh chóng, an toàn.

Ngay từ đầu năm, Trung tâm Hành chính công huyện đã tập trung triển khai kế hoạch thực hiện chuyển đổi số; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, quy trình ISO; thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả cho người dân qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 nhằm giảm thời gian, chi phí đi lại để gửi hồ sơ và tiếp nhận kết quả của tổ chức, cá nhân, tránh được sự nhũng nhiễu, quan liêu, phiền hà; tăng tính minh bạch, công khai các TTHC; từng bước nâng cao chất lượng giải quyết TTHC gắn với trách nhiệm giải trình của các cơ quan, đơn vị.

Thời gian tới, Trung tâm Hành chính công huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số trong giải quyết TTHC, tạo sự chuyển biến mới trong thực hiện mô hình Chính quyền thân thiện của dân, do dân và vì dân và Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ./.

Minh Trực

Chia sẻ bài viết